AD HOC PLUS

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-66007-53-6
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
OD AUTORA: "Niniejszy tomik zatytułowany Ad hoc Plus zawiera wybrany zbiór wierszy napisanych w formule poetyckiej haiku, popełnionych w okresie 2016–2020. Był to jednocześnie szczególny czas w życiu prywatnym Autora, co znajduje wyraz w treści dedykacji . Autor pragnie ponownie podkreślić, że postrzeganie, odczuwanie oraz przeżywanie bogactwa zdarzeń, doznań i uczuć, będących udziałem dokonujących się w czasie rzeczywistym, jak też mających miejsce w przeszłości, czemu towarzyszy ,,naturalna” wręcz potrzeba utrwalenia ich w konwencji poetyckiej haiku, jest jedną z Jego ulubionych form intelektualnej rozrywki i przygody, psychicznego relaksu oraz doskonalenia umiejętności syntetycznego myślenia. Bezcennym walorem artystycznym tomiku Ad hoc Plus jest fakt zilustrowania jego treści przez mistrza rzeźby kameralnej oraz wielbiciela miniaturowych form artystycznych, artysty rzeźbiarza – profesora Stanisława Hrynia."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska