Charakterystyka aktywności politycznej mniejszości niemieckojęzycznej we Włoszech

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Mniejszość niemieckojęzyczna na Półwyspie Apenińskim koncentruje się na północy w regionie Trentino/Sudtirol/Alto Adige, głównie w prowincji Bolzano/Bozen, czyli w Południowym Tyrolu (Siidtirol/Alto Adige). Region ten, zróżnicowany pod względem narodowościowym, należał przed I wojną światową do Austro-Węgier jako część hrabstwa Tyrolu. Ludność niemieckojęzyczna oraz ladyńska - pochodzenia retoromańskiego, dominowała liczebnie na obszarze Południowego Tyrolu. W 1910 r. w Południowym Tyrolu populacja niemieckojęzyczna liczyła 223 913 osób, czyli 89%, ladyńska 9 429 - 3,8%, a włoskojęzyczna 7 339 - 2,9%', przy czym ta ostatnia wartość miała tendencję spadkową wskutek nieprzychylnej Włochom polityki narodowościowej Wiednia. Ludność włoska przeważała natomiast w Trydencie, gdzie rozwijał się ruch irredentystyczny, zwłaszcza w Rovereto, który dążył do przyłączenia regionu do Królestwa Włoch."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 2, s. 254-262.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska