On the Way to Literacy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autorka tekstu wskazuje, że podczas czytania ze zrozumieniem rozmaitych tekstów literackich uczeń rozwija swoje umiejętności czytania i pisania jako podstawowe narzędzia działania we wszystkich segmentach współczesnego życia. Strategie czytania opierają się na działaniach z tendencją do kompleksowego rozwoju umiejętności ucznia. Dla niniejszego opracowania przeprowadzone zostało badanie z udziałem studentów czwartego roku studiów pedagogicznych kierunku: Wczesna edukacja, prowadzonych na Wydziale Edukacji Uniwersytetu w Koperze. Celem badania było ustalenie sposobu wyjaśniania uczniom mniej znanych słów oraz podejścia dydaktycznego w dyskusji nad tekstem literackim. Wnioski z przeprowadzonych badań dowodzą, że w procesie kształcenia kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój nowoczesnych strategii w pozyskiwaniu różnego rodzaju tekstów literackich z książek dla dzieci i młodzieży. W rozwoju komunikacji i literackich kompetencji uczniów oraz podczas doboru odpowiedniej metody nauczania ważne jest, aby wybrać teksty z literatury dla dzieci i młodzieży, które mają oczekiwaną jakość i właściwe przesłanie. Należy jednocześnie pamiętać, że podczas czytania dobrze dobranych tekstów literackich uruchamiają się różne drogi przeżywania, rozumienia i plastycznego myślenia o tekście. Jest to także sposób zachęcania uczniów do budowania własnych ocen, do wyciągania wniosków, a tym samym do rozwoju czytania ze zrozumieniem, które należy do głównych mankamentów nauki czytania w szkole podstawowej.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2016 (XVI), nr 2, s. 65-73.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska