Wyzwania w stosunkach niemiecko-amerykańskich w XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Zasadniczym celem artykułu jest analiza wyzwań w stosunkach niemiecko-amerykańskich w XXI w. Chodzi tutaj przede wszystkim o wyeksponowanie nowych czynników, które kształtowały politykę zagraniczną RFN wobec USA od 1998 r., oraz przedstawienie momentów ważnych i krytycznych, które wpłynęły na stosunki wzajemne."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 4, s. 79-97.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska