Cywilizacja, technika, ekologia : wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2001
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
83-88408-62-3
eISBN
Wydawca
Wydawnictwa AGH
Abstrakt
Ze wstępu: "Refleksja nad rozwojem cywilizacji naukowo-technicznej oraz społecznymi i kulturowymi skutkami wprowadzania nowych technologii jest istotną częścią myśli społecznej od początków rewolucji przemysłowej. Szereg kwestii społecznych, etycznych i antropologicznych stawianych przez filozofów i socjologów przez ostatnich dwieście lat zachowuje wciąż swą aktualność, a w coraz szybciej zmieniającym się świecie nabierają one zgoła nowego znaczenia. Książka niniejsza powstała jako efekt wieloletnich zainteresowań problematyką cywilizacyjnego rozwoju i ekologii oraz dziesięciu lat badań i publikacji w tym zakresie. Stanowi próbę omówienia wybranych problemów współczesnej cywilizacji począwszy od kwestii akceleracji postępu technicznego i pytań historiozoficznych o jego skutki dla przyszłego rozwoju cywilizacyjnego. Zawiera również wątki dotyczące szeregu zagrożeń występujących powszechnie w cywilizacji techniki i masowej konsumpcji — między innymi wszechobecnego ryzyka oraz cywilizacyjnego stresu powodowanego rosnącym tempem życia i coraz szybszymi przemianami struktur społecznych. Końcowe partie książki odnoszą się do kwestii ekologicznych, począwszy od genezy myśli i ruchów ekologicznych, a skończywszy na niebezpieczeństwach narodzin nowego fundamentalizmu."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska