Evolution of training in minimally invasive surgical techniques

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The advent of minimally invasive techniques has resulted in the need for specific training tools. Important differences between open surgery and endoscopic approaches have made it clear that new training models are required to train a proficient surgeon. Over the last four decades several training approaches have been proposed and analyzed in this setting. The main training tools are box trainers, animal models and cadaveric models. In this article the authors summarize tools that are currently available, describe the development of minimally invasive techniques and possible future directions.
Wprowadzenie do użytku technik chirurgii minimalnie inwazyjnej stworzyło potrzebę opracowania nowych narzędzi. Istotne różnice między chirurgią klasyczną a zabiegami endoskopowymi jasno pokazały, że istnieje również konieczność wypracowania nowych schematów szkolenia w celu wykształcenia dobrze przeszkolonego chirurga. W ciągu ostatnich czterech dekad opracowano i przeanalizowano szereg takich schematów. Głównymi technikami są: trenażery laparoskopowe typu box trainer, modele zwierzęce oraz model ludzkich zwłok. W artykule zebrano dostępne obecnie metody szkolenia, opisując historię ich rozwoju i możliwe kierunki przyszłych badań.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2021, nr 1, s. 52-60.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska