Co zostało po Stachniuku? Przykład nacjonalistycznego stowarzyszenia „Zadruga”

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Po tysiącu lat niewoli duchowej garstka młodych Polaków odradza wiarę, którą zamordowali judeo-chrześcijańscy zbrodniarze. Oto ze snu budzi się Orzeł Biały. Wydostaje się spod ciężaru watykańskiego krzyża. Spogląda na marne szczątki, które pozostały z jego dumnej Ojczyzny – i żywi pogardę, do współczesnej rzeczywistości. Jednak wie, że to nie koniec, że walka trwa. Ten cytat z przemówienia wygłoszonego na Święcie Plonów w 2008 r. zawiera niemal wszystkie cechy, którymi charakteryzuje się NS „Zadruga”. Ta powstała w marcu 2006 r. we Wrocławiu organizacja polityczna, nawiązująca do przedwojennej Zadrugi, jest skrajnie nacjonalistyczna, antychrześcijańska, w swej estetyce i retoryce zmilitaryzowana i agresywna. Jest też rasistowska, antysemicka, nastawiona ksenofobicznie, ale i też bardzo prosłowiańska, na niwie międzynarodowej panslawistyczna, neopogańska, zadrużna.”(…)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 4, s. 79-92.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska