Współczesna literatura jako forma wsparcia społecznego w walce z chorobą

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Termin ‘wsparcie społeczne’ pojawił się w literaturze fachowej w latach 70. ubiegłego wieku i od tamtego czasu gra ważną rolę w badaniach dotyczących wpływu stresu na psychiczne i fizyczne funkcjonowanie człowieka^ szczególnie ludzi ubogich, bezrobotnych, wychowujących dzieci niepełnosprawne, ludzi wymagających wszelkich form terapii z powodu wad rozwojowych. Wykazano w nich m.in., że ludzie otoczeni empatią, rodzinną i troską społeczną, w tym organizacyjną, przyjaciółmi, należący do licznych stowarzyszeń i wspólnot, w tym religijnych, cieszą się lepszym zdrowiem i lepiej sobie radzą w sytuacjach stresowych niż osoby samotne."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 3, s. 57-63.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska