Czarna legenda wolnomularstwa. Fałsz i fakt historyczny w służbie bieżącej polityki

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Polityka historyczna jest pojęciem wielowymiarowym i różnorodnym, nadto częstokroć negowanym przez historyków w odniesieniu do racji swojego istnienia. Niemniej, jeśli spojrzeć na sposób, w jaki „używana” bywa historia w ciągu wieków dla osiągania doraźnych celów politycznych, trudno odmówić zasadności stosowania tego terminu. Wojują nim liczne organizacje, grupy społeczne czy wręcz całe nurty polityczne, które w swojej argumentacji odwołują się do problemu wolnomularstwa. „Problem wolnomularstwa” jest nim w istocie rzeczy o tyle, o ile historia tego ruchu została przekuta w swoistą legendę, mit, który tym mniej ma wspólnego z historyczną prawdą, im częściej bywał – i bywa po dziś dzień – wykorzystywany."(...)
Opis
Artykuł recenzowany / Peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2008, nr 2, str. 69-81.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska