Ewolucja swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w czasie dwudziestu lat jego funkcjonowania

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
January 1, 2013 have passed twenty years since the formal establishment of the single internal market of the European Union. This does not mean that from that day there were no barriers to movement of goods, persons, services and capital. They were abolished gradually, but still today the European Union’s internal market, which consists of 28 countries and inhabited by over 500 million people, it does not operate as a single national market. The aim of the study is to show the evolution of the functioning of the free movement of goods, persons, services and capital, with particular emphasis on the direction of changes in the near future.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2015, nr 4, s. 47-60.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska