Obsada personalna konsystorzy generalnych w diecezji włocławskiej, czyli kaliskiej (1818–1918)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Po upadku Rzeczypospolitej doszło reorganizacji sądownictwa kościelnego, czego wyrazem była likwidacja niektórych konsystorzy i oficjalatów. Kolejnym impulsem w tej mierze było utworzenie Królestwa Polskiego, które 30 czerwca 1818 r. na podstawie bulli Ex imposita nobis otrzymało nową strukturę diecezjalną."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2010, T. XIII, s. 119-128.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska