Mind the gap: The New Culture Wars

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autorka stawia pytanie, czy możliwe jest zracjonalizowanie dyskursu o wojnach kulturowych w taki sposób, aby krańcowa polaryzacja opinii została zredukowana do zrównoważonego dyskursu akademickiego. Zastanawia się także, czy jest możliwe znalezienie przestrzeni intelektualnej i kulturowej dla powstrzymania totalitarnej doktryny poprawności politycznej oraz ekstremizmu konserwatywnego, który staje się zjawiskiem kontrkulturowym, wykluczającym dyskusję akademicką.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2013, nr 1 s. 183-198.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska