Wychowanie, społeczeństwo, religia w publicystyce organizacji „Ojczyzna" 1939-1945

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Historia „Ojczyzny” (konspiracyjny kryptonim „Omega”) rozpoczyna się już pod koniec września 1939 r., kiedy to Witold Grott i Kirył Władysław Sosnowski w porozumieniu z ks. Józefem Prądzyńskim - notabene pomysłodawcą nazwy organizacji - powołali ją do życia w Poznaniu. Większość osób współtworzących i organizujących „Ojczyznę” związana była przed wojną (w ten czy inny sposób) z Narodową Demokracją. Wymienieni już Prądzyński, Grott i Sosnowski, ale i także Jan Jacek Nikisch, Zygmunt Wojciechowski, Zdzisław Jaroszewski, Edward Piszcz, Stanisław Smoczkiewicz, Stanisław Tabaczyński, Alojzy Targ czy Juliusz Kolipiński byli w okresie międzywojennym aktywnymi działaczami Obozu Wielkiej Polski, Młodzieży Wszechpolskiej lub Stronnictwa Narodowego. Organizacja stosunkowo szybko rozszerzyła swą działalność poza Wielkopolskę na tereny Pomorza, Śląska czy Generalnej Guberni. Na przełomie 1939 i 1940 r. - po rozmowach z kierownictwem Stronnictwa Narodowego „Kwadrat” - Tabaczyński, Piszcz i Sosnowski uznali, iż „Ojczyzna” stanowi integralną część obozu narodowego zachowując jednakże pewną autonomię."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 1, s. 131-146.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska