Proces uczenia się przez całe życie: aspekty kształtowania kompetencji nauczycielskich