Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji. Materiały konferencyjne - Zarządzanie

Abstrakt
Ze wstępu: "Partnerstwo jest rodzajem związku między władzami lokalnymi a innymi organizacjami; strony zachowują wolność działania, ale zgadzają się współpracować dla osiągnięcia wspólnych celów. Istnieje szeroka gama efektywnego wykorzystania partnerstwa przy rozwiązywaniu zagadnień zrównoważonego rozwoju, takich jak odnowa wewnętrzna obszarów miast, przekształcanie i rewitalizacja śródmieść, ochrona terenów turystycznych, dynamizacja mieszkalnictwa itp."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska