Hierarchia postaci w środowisku szkolnym a zdrowie, czyli słów kilka o znaczących innych i wartościowaniu zdrowia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1233-7609
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Abstrakt
Proces kształtowania się tożsamości i osobowości przebiega pod wpływem osób znaczących. Początkowo są nimi postacie z najbliższego otoczenia, a wraz z rozwojem, upływem czasu i zmianą siedlisk, krąg osób znaczących stopniowo się rozszerza. Często bowiem dla młodego człowieka znaczący inni poprzez swoje kompetencje, mają istotny wpływ na postrzeganie świata, klaryfikację wartości, utrwalanie określonych wzorców czy internalizację postaw. Artykuł przedstawia hierarchię postaci w środowisku szkolnym z perspektywy uczniów w powiązaniu ze zdrowiem.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Hejnał Oświatowy 2014, 12/138, s. 3-6.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska