Psychologiczne koncepcje umiejętności czytania ze zrozumieniem

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Rozumienie tekstu jest zdolnością właściwą jedynie człowiekowi. Zdolność ta odgrywa doniosłą rolę w poznawczym funkcjonowaniu człowieka, ułatwia nabywanie nowej wiedzy, sprzyja doskonaleniu intelektu, pozostaje u podstaw międzypokoleniowej transmisji osiągnięć wiedzy i kultury, ułatwia codzienne, społeczne funkcjonowanie człowieka. Umiejętności czytania ze zrozumieniem uczymy się w szkole. Niestety, zarówno potoczne obserwacje, jak też wyniki naukowych badań wskazują na fakt, że niezależnie od języka i narodowości, pewna ilość uczniów szkół podstawowych a nawet średnich, napotyka na trudności w opanowaniu sztuki czytania ze zrozumieniem. Conn i Silverman (1991) (za: Sternberg, 2001) podają, że 36 milionów Amerykanów nie opanowało sprawności czytania na poziomie klasy ósmej. Dane te, zdaniem Sternberga, budzą niepokój i zachęcają do podejmowania odpowiednich działań, zarazem jednak powinny skłaniać do refleksji nad tym, czy nasze niskie oceny tych, którzy nie opanowali umiejętności czytania, są uzasadnione. W ocenie Sternberga (2001), podjęcie wyzwania, jakim jest opanowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, niezależnie od wieku, jest bez wątpienia trudnym zadaniem."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 1, s. 155-168.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska