Urinary incontinence in post-menopausal women and its impact on lifestyle and areas of life

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Introduction: Urinary incontinence is a global problem, as shown by statistics. This study assesses the impact of urinary incontinence on lifestyle and areas of life in pre- and post-menopausal patients in southern Poland. Material and methods: The study used an original diagnostic questionnaire to survey a group of 492 women. The following tests and coefficients were used for analysis: the Spearman and Pearson rank correlation coefficient, Student’s t-test, and non-parametric tests of the significance of differences. Results: There were significant differences between the group of pre- and post-menopausal women in the occurrence of urinary urgency (p = 0.001), stress urinary incontinence grade III (p = 0.018), stress urinary incontinence grade II (p > 0.001) and in the amount of urination at night. There was also a correlation between the number of symptoms and lifestyle changes (rs = 0.786; p < 0.001) and the number of areas of life affected by the condition (rs = 0.789; p < 0.001). Conclusions: Urge and stress urinary incontinence are more common after menopause. Pre-menopausal women experience fewer incontinence symptoms and make fewer lifestyle changes.
Wprowadzenie: Nietrzymanie moczu jest globalnym problemem, co pokazują statystyki. Badanie oceniało wpływ nietrzymania moczu na styl i sfery życia u pacjentek przed - i pomenopauzalnych w południowej Polsce. Materiał i metody: W badaniu zastosowano sondaż diagnostyczny w grupie 492 kobiet z wykorzystaniem autorskiej ankiety. Do analizy użyto: współczynniki korelacji rangowej Spearmana i Pearsona, test t-Studenta oraz nieparametryczne testy istotności różnic. Wyniki: Stwierdzono istotne różnice między grupą kobiet przed i po menopauzie w kwestii występowania: parć naglących (p = 0,001), wysiłkowego nietrzymania moczu w stopniu III (p = 0,018), wysiłkowego nietrzymania moczu w stopniu II (p > 0,001) oraz w ilości oddawania moczu w nocy. Stwierdzono także zależność między liczbą objawów a zmianami stylu życia (rs = 0,786; p < 0,001) oraz liczbą sfer życia, na które wpływa choroba (rs = 0,789; p < 0,001). Wnioski: Parcia naglące i wysiłkowe nietrzymanie moczu występują częściej po menopauzie. Kobiety przed menopauzą doświadczają mniejszej liczby objawów nietrzymania moczu i dokonują mniejszych zmian w stylu życia.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2022, nr 1, s. 71-80.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska