Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej Klasa I. Metodyczne opracowania i materiały dla nauczycieli i studentów do realizacji modelu Nauka – Sztuka – Edukacja

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-65208-19-4 (książka) 978-83-65208-20-0 (płyta CD) 978-83-65208-21-7 (zestaw)
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Przedstawiamy Państwu pierwszą z cyklu publikacji metodycznych opisującą innowacyjny sposób wprowadzania w edukacji wczesnoszkolnej zajęć plastycznych. Założenia teoretyczne do tego sposobu pracy z dziećmi przedstawione zostały w publikacji opisującej innowacyjny model „Nauka – Sztuka – Edukacja”, będący wynikiem pracy naukowców i praktyków z czterech krajów: Polski, Słowacji, Słowenii i Ukrainy (teoretyczne założenia modelu znajdują się w załączniku nr 1). Niniejsza publikacja ma charakter praktyczny i wynika z wniosków z badań nad wdrożeniem modelu, jakie miało miejsce w semestrze letnim roku 2013 w wybranych szkołach podstawowych w Małopolsce. Nauczyciele szkół biorących udział we wdrożeniu modelu w wywiadach zgłaszali chęć dalszej współpracy w ramach pełnej realizacji modelu (we wszystkich klasach edukacji wczesnoszkolnej). Doceniali możliwość wykorzystania przygotowanych w tym celu przez specjalistów konspektów zajęć plastycznych oraz słowniczków terminów plastycznych wprowadzanych w poszczególnych klasach, a także wykorzystanych w konspektach technik. Wychodząc naprzeciw tym prośbom opracowaliśmy do określonego w modelu NSE programu edukacji plastycznej w edukacji wczesnoszkolnej zestaw tematów oraz odpowiednie konspekty warsztatów plastycznych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska