Metody i obszary zarządzania

Abstrakt
Opracowanie poświęcone jest charakterystyce i propozycji rozwiązania wybranych problemów zarządzania. Kilka tekstów dotyczy roli mediów (a także innych instrumentów) w marketingu. Ciekawe jest opracowanie oparte na pewnej autorskiej typologii instrumentów marketingu-mix stosowych przez przedsiębiorstwa działające na rynkach zagranicznych. Druga grupa artykułów poświęcona jest nowym formom zatrudnienia, partycypacji pracowników oraz standardów ochrony pracy, które winny być stosowane przez nasze organizacje. Zatem blok ten dotyczy zagadnień organizacji pracy. Są także artykuły prezentujące konkretne metody zarządzania, począwszy od zarządzania komunikacją, przez zarządzanie strategiczne, a na systemach zarządzania produkcją skończywszy. Niektórzy Autorzy podejmują się nie tylko prezentacji, a także przedstawiają pewne rozwiązania zagadnień dotyczących niemal wszystkich obywateli. Tu przede wszystkim należy wymienić rozważania o kształtowaniu tran sportu publicznego. Ciekawe jest także studium o możliwości wykorzystania Internetu na rynku ubezpieczeń społecznych.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska