Kwas acetylosalicylowy w pierwszej pomocy medycznej oraz jako lek dostępny dla zespołów ratownictwa medycznego - aktualne wskazania i kontrowersje

Abstrakt
Kwas acetylosalicylowy jest jednym z najpopularniejszych leków używanych przez społeczeństwo. Popularność i częste stosowanie gwarantuje mu szerokie zastosowanie i ogólnodostępność. Przez zespoły ratownictwa medycznego jest on wykorzystywany w wielu sytuacjach jako lek przeciwpłytkowy. Sztandarowym przykładem podaży kwasu acetylosalicylowego w ramach ZRM (Zespołów Ratownictwa Medycznego) jest schemat postępowania w OZW (Ostre Zespoły Wieńcowe), gdzie ASA (kwas acetylosalicylowy) pełni podstawę postępowania przeciwpłytkowego. Jednakże stosowanie kwasu acetylosalicylowego w przypadku udaru mózgu, bądź bólu w klatce piersiowej o niejasnym pochodzeniu budzi wiele kontrowersji ze względu na brak możliwości różnicowania w warunkach przedszpitalnych udaru mózgu krwotocznego od niedokrwiennego i OZW od rozwarstwiającego tętniaka aorty. Warto wspomnieć również, iż w najnowszym rozporządzeniu, do samodzielnego stosowania przez ratowników medycznych dodano nowe leki o działaniu przeciwpłytkowym, którymi wcześniej ZRM typu P nie dysponowały.
Acetylsalicylic acid is one of the most popular drugs used by people. Popularity and frequent use guarantee it wide use and general availability. Through medical rescue teams, it is used in many situations as an antiplatelet agent. A basic example of acetylsalicylic acid supply in medical rescue teams is a myocardial infarction where acetylsalicylic acid is the basis of antiplatelet therapy. However, the use of acetylsalicylic acid for cerebral infarction or unclear chest pain raises a lot of controversy due to the lack of pre-hospital differentiation of hemorrhagic and ischemic stroke or myocardial infarction and thrombosis of the aortic aneurysm. Also worth mentioning is that in the latest regulation, for self-medication use, new anticoagulant medications have been added by medical rescuers, which earlier P-rescue teams did not have.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska