Zobowiązania umowne pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Dwustronne stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej1 zawsze w historii naszego kraju miały dużą wagę i specjalne znaczenie. Na stan taki składały się różne powody, które trudno jest hierarchizować. Były okresy, w których stosunki te miały charakter dwutorowy - odmiennie traktowano stosunki z władzami komunistycznymi, odmiennie ze społeczeństwem. Na rozwój stosunków ze Stanami Zjednoczonymi wpływ ma niezwykle pozytywny stosunek do tego kraju społeczeństwa polskiego oraz spora ilość Amerykanów przyznających się do polskiego pochodzenia, która wedle różnych statystyk bliska jest 10 milionów osób."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 2, s. 177-191.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska