Bankowość polska w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Uczestnictwo Polski w procesie integracyjnym z Unią Europejską jest zjawiskiem złożonym i dynamicznym. Ważną rolę odgrywają w nim banki. Powodzenie integrowania się Polski ze strukturami zachodnioeuropejskimi w znacznym stopniu zależy również od przygotowania banków do funkcjonowania w warunkach jednolitego rynku europejskiego. Oznacza to, przyjęcie przez Polskę wspólnotowego dorobku prawnego (acquis communautaire). Ze względu na konieczność przedstawienia tematu w syntetycznej formie, zostaną tu poruszone jedynie wybrane zagadnienia odnoszące się do omawianej materii."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 103-112.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska