Wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi jako jeden z głównych celów psychoprofilaktyki prowadzonej przez szkołę

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Oczekiwania wobec współczesnej szkoły są dziś bardzo wysokie. Powinna to być nie tylko instytucja, której głównym zadaniem jest nauczanie. Priorytetem narzucanym przez organy nadzoru pedagogicznego, ale także, a może przede wszystkim dostrzeganym przez samych nauczycieli stają się szeroko pojmowane działania wychowawcze. Ich ideą jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, co w praktyce szkolnej niestety zbyt często przekłada się na interwencje wychowawcze zmierzające ku naprawie zachowań dysfunkcjonalnych uczniów."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 3, s. 103-111.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska