Historyczne korzenie arabskiego resentymentu wobec Europy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Kiedy obserwujemy obecne wydarzenia polityczne na świecie, których areną jest Bliski Wschód, stykamy się z gniewem i pogardą ludności muzułmańskiej wobec Zachodu, rodzi się pytanie, dlaczego nie jest już możliwa swobodna wymiana myśli i idei religijnych. Dlaczego współcześnie istniejące bariery kulturowe zaostrzają się i wydają nieprzekraczalne zamiast prowadzić do dialogu między różnymi kulturami. Wydaje się, że współczesna cywilizacja, zarówno europejska, jak i islamska, zatraciła zdolność wchłaniania i przetwarzania odmiennych elementów kulturowych, co w przeszłości stanowiło o ich rozwoju. Odmienność kulturowa stała się linią frontu, gdzie strony prezentują swoje racje, zawsze gotowe do walki. Zachód jest przekonany o swojej cywilizacyjnej misji, słuszności idei nieustannego postępu i rozwoju, islam natomiast trwa w skostniałych formach myślowych sprzed kilku wieków i niewolniczo trzyma się własnej tradycji. W obliczu istniejących dysproporcji cywilizacyjnych odpowiedzią Wschodu jest resentyment."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 3, s. 245-254.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska