Planowanie rozwoju gospodarczego w Arabii Saudyjskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Królestwo Arabii Saudyjskiej powstało w 1932 r. Jego rozwój ekonomiczny przez pierwsze 40 lat był ograniczony ze względu na niedobór środków finansowych. Zintensyfikowana eksploatacja ropy naftowej, głównego źródła dochodów państwa w okresach późniejszych, zaczęła się dopiero pod koniec lat 60. Również struktura państwa i instytucje rządowe rozwijały się powoli: w 1952 r. powstał Bank Centralny Arabii Saudyjskiej (SAMA), a w 1962 r. Główna Organizacja ds. Nafty i Zasobów Mineralnych (Petromin)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 3, s. 141-161.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska