Ideologiczne podstawy maoistowskiego nacjonalizmu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W artykule zostaną przedstawione zagadnienia ideologiczne związane z nacjonalizmem w Chinach maoistowskich. W języku chińskim na określenie narodu używa się różnych słów. Istnieje pojęcie minzu, oznaczające naród w sensie kulturowym, etnicznym, a także guojia – naród-państwo. Słowo minzu zostało w końcu XIX w. zaczerpnięte z japońskiego terminu minzoku, określającego „lud” lub „naród”. Minzoku również jest terminem stosunkowo młodym, bo dziewiętnastowiecznym, i najprawdopodobniej pochodzi z niemieckiego Volk. W końcu XIX i na początku XX w. twórcy państwa chińskiego, z Sun Yat-senem na czele (i jego zasadą nacjonalizmu – minzu zhuyi), używali terminu minzu na określenie zarówno tworzonego przez nich na bazie Hanów narodu chińskiego (Zhonghua minzu), jak i samych grup etnicznych, w większości Hanzu i mniejszości narodowych jak Mongołowie czy Mandżurowie. Minzu to trwała wspólnota, którą wyróżniać może wspólne pochodzenie etniczne (jak Hanzu) czy organizacja polityczna (jak Meiguo minzu – naród amerykański). Może być także pojęciem bardzo szerokim, zbliżonym do „rasy”, jak Alabo minzu – Arabowie."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 1, s. 172-189.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska