Konkordatowe i pozakonkordatowe gwarancje poszanowania niedzieli i dni świątecznych jako dni wolnych od pracy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "W rozumieniu potocznym mianem „święta” określa się wszystkie obchody, tj. święta i uroczystości religijne, jak i wszelkiego rodzaju święta państwowe (świeckie). Natomiast w liturgii katolickiej termin ten ma precyzyjne znaczenie. Mianowicie rok liturgiczny w Kościele katolickim pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym rozpoczyna się on w pierwszą niedzielę Adwentu (tj. między 27 listopada a 3 grudnia). W przeciągu jednego roku przekazywana jest cała biblijna historia zbawienia. Każdy dzień (liturgiczny) trwa od północy do północy, przy czym obchód niedzieli i uroczystości oraz niektórych świąt (wypadających w niedziele zwykłe albo w niedziele okresu Narodzenia Pańskiego i zajmujących ich miejsce) rozpoczyna się już wieczorem dnia poprzedniego, tj. od nieszporów (tzw. w wigilię uroczystości). Obchody liturgiczne w zależności od przypisanego znaczenia dzielą się zgodnie z hierarchią ważności na: uroczystości, święta i wspomnienia."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 3, s. 99-117.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska