Rozwój ratownictwa w III RP (służby, organizacje, obszary)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest podjęcie refleksji nad obecnym stanem systemu ratownictwa RP w perspektywie podmiotowej i przedmiotowej oraz wskazanie właściwych mu trendów rozwojowych. Rozważania mają charakter przyczynkarski i wprowadzający do szerokiego spektrum tematycznego. W ostatnim dwudziestoleciu zmieniły się regulacje prawne, rozwinęły standardy działań ratowniczych, pojawił się fachowy sprzęt ratowniczy wysokiej klasy. Systematycznie postępuje specjalizacja służb ratowniczych, w związku z czym wyróżnia się nowe rodzaje ratownictwa (np. ratownictwo wysokościowe, ratownictwo narciarskie, ratownictwo psychologiczne). Istnieje zatem potrzeba ciągłej aktualizacji opisu i dokonywania bilansu stanu polskiego ratownictwa
The purpose of this article is to reflect on the current state of the Polish rescue system in the subjective and objective perspective, as well as, to indicate the developing trends of Polish rescue. The contributing considerations introduce a wide range of themes. In the last two decades legal regulations have changed, standards of rescue operations have developed, and specialized high-class emergency equipment has emerged. The specialization of emergency services is systematically progressing, which means that new types of rescue are distinguished (e.g. altitude rescue, ski rescue, psychological rescue). There is therefore a need to constantly update the description and to assess the state of Polish rescue.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 2, s.15-27
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska