Aspekty prawne ewolucji polityki zagranicznej UE -od Traktatu konstytucyjnego do Traktatu lizbońskiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "„Okres refleksji” nad kierunkiem reform w Unii Europejskiej , po intensywnym okresie działań dyplomatycznych w okresie prezydencji Niemiec , został zakończony przyjęciem przez Radę Europejską w czerwcu 2007 r. Mandatu dla Konferencji międzyrządowej , który określał ramy dla prac konferencji nad traktatem reformującym. Pomimo, że zrezygnowano z koncepcji konstytucyjnej , punktem wyjścia dla prac konferencji był tekst Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy [dalej Traktat konstytucyjny lub TK]."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2008, nr 4, s. 41-55.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska