Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne ratownika medycznego w opiece poresuscytacyjnej

Abstrakt
Praca opisuje problematykę, zasadność oraz aspekty wzywnia specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w celu zapewnienia opieki poresuscytacyjnej na czas trwania transportu pacjenta do szpitala po przywróceniu spontanicznego krążenia (ROSC).
This study describes the issues, the legitimacy and aspects of call emergency medical specialist team to provide post-resuscitation care duration of patient transport to the hospital after return of spontaneous circulation (ROSC).
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska