Współczesne metody leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Obecnie najskuteczniejszą metodą leczenia udaru niedokrwiennego mózgu jest tromboliza z dożylnym podaniem rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu (rt-pa). W niniejszej pracy przedstawiono między innymi współpracę grup medycznych oraz ich działania mające na celu wdrożenie odpowiedniego leczenia w oknie terapeutycznym. Szerzej omówiono kryteria kwalifikacji do leczenia trombolitycznego, jak również przedstawiono inne alternatywne metody leczenia.
Nowadays the most effective method of treatment for ischemic stroke is intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator(rt-pa). The paper presents an overview of work between medical groups which leads to treatment in therapeutic window. The criteria for eligibility to treatment for ischemic stroke were widely discussed and also other methods of treatments were shown.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska