Zdarzenie masowe – postępowanie w Zespole Ratownictwa Medycznego i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Abstrakt
W pracy przedstawiono postępowanie w Zespole Ratownictwa Medycznego oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na wypadek wystąpienia zdarzenia o charakterze masowym, postępowanie przez służby medyczne i ratunkowe na miejscu zdarzenia, segregację medyczna, wyznaczenie priorytetów, organizacja i koordynowanie transportu do szpitala, reorganizację pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pokazano jak ważne jest udrożnienie oddziału ratunkowego, zabezpieczanie miejsc oraz bloków operacyjnych dla poszkodowanych, zadysponowanie dodatkowego personelu medycznego na oddział ratunkowy, utworzenie biura informacyjnego dla rodzin ofiar.
The work presents the proceedings in the Medical Rescue Team and in the Hospital Emergency Department in the case of a mass event, proceedings by medical and emergency services at the scene, medical segregation, prioritization, organization and coordination of transport to the hospital, reorganization of the Hospital Emergency Department. It showed how important it is streamlining of the emergency department, secure places and operating blocks for the injured, dispose of additional medical personnel to the emergency department, and create an information office for the families of the victims.
Opis
Praca dyplomowa / Praca poglądowa
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska