O harmonijny rozwój człowieka. Myśl pedagogiczna Profesora Andrzeja Jaczewskiego

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Andrzej Jaczewski, Profesor Honorowy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, uczony, który we wrześniu b.r. ukończy 90. rok życia, to najstarszy i jeden z nielicznych obecnie autorytetów naukowych w dziedzinie badań nad rozwojem seksualnym dzieci i młodzieży. Jego działalność sytuuje się na pograniczu nauk medycznych i pedagogicznych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska