Gospodarka wodno-ściekowa gminy Liszki

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Woda jest podstawą życia. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wszystkim żywym organizmom. Woda jest powszechnym rozpuszczalnikiem związków ustrojowych i niezbędnym uzupełnieniem pokarmu. Uczestniczy w przebiegu większości reakcji metabolicznych, stanowi środek transportu wewnątrzustrojowego, np. produktów przemiany materii, substancji odżywczych, hormonów, enzymów. Reguluje temperaturę. Woda stanowi średnio 65% masy dorosłego człowieka. Woda odgrywa szczególną rolę w procesach zachodzących w ekosystemach. Jest niezbędnym abiotycznym składnikiem środowiska. Inaczej mówiąc stanowi jeden z podstawowych zasobów środowiska. Warunkuje rozwój i charakter siedlisk roślin oraz ekosystemów. Stanowi składnik kształtujący krajobraz. Wpływa na klimat na danym terenie. Spełnia wiele funkcji w gospodarce narodowej. Jest „paliwem” niezbędnym do rozwoju rolnictwa, przemysłu. Jest wykorzystywana jako odnawialne źródło energii. Stała się nieodzowna w codziennym życiu , choćby w utrzymaniu higieny. Te funkcje sprawiają, że konieczna jest nie tylko ochrona jej przed zanieczyszczeniami, ale również racjonalne, oszczędne gospodarowanie jej zasobami. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska