Rodzina współczesna wobec wyzwań cywilizacji naukowo-technicznej. Możliwości pomocy rodzinie w różnych sytuacjach życiowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Współczesna cywilizacja naukowo-techniczna, obok niewątpliwych osiągnięć w zakresie dynamicznego rozwoju wielu dyscyplin naukowych, medycyny, technologii, udogodnień cywilizacyjnych, przepływu informacji etc. niesie z sobą również poważne zagrożenia i niebezpieczeństwa, których źródłem jest głęboki kryzys aksjologiczny, kryzys wartości moralnych, wywierający destrukcyjny wpływ na podstawową komórkę społeczną - rodzinę."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 3, s. 69-73.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska