Polityka Wschodnia Unii Europejskiej: Proba podsumowania i perspektywy rozwoju

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu:"Celem niniejszego' artykułu jest analiza polityki wschodniej Unii Europejskiej, tj. uwarunkowań jej kreowania i wprowadzania w życie: Można postawić tezę,1 że brak spoistości w ;działaniach unijnych w odniesieniu do sąsiadów wschodnich stanowi rezultat różnicy :w intensywności stosunków poszczególnych państw członkowskich z Rosją co automatycznie wpływa na pomijanie lub faworyzowanie relacji z innymi państwami obszaru postradzieckiego. Innymi słowy - bliskość z Rosją prowadzi do dystansu z Ukrainą/Gruzją oraz innymi państwami i vice versa. Artykuł ma charakter policy paper, wobec tego oprócz próby zarysowania analizowanego problemu przedstawia rekomendacje dla Unii Europejskiej, wskazuje, jakie powinny być założenia unijnej polityki wschodniej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 4, s. 17-25.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska