Totalitarna rzeczywistość Vaclava Havla i Herberta Marcuse'a jako przykład konwergencji wschodu z zachodem

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Zanim w 1989 roku Vaclav Havel został prezydentem Czechosłowacji, jako dysydent - założyciel organizacji obrony praw człowieka Karta 77 - spędził wiele dni w więzieniu. „Dużo rozmyślał wtedy o systemie, który go wsadził do więzienia i o rzeczywistej naturze zła, który ten system ucieleśniał”', przytoczmy słowa Francisa Fukuyamy. W eseju Siła bezsilnych, opublikowanym na początku lat osiemdziesiątych, Havel opowiedział historię o kierowniku sklepu warzywnego, która na stałe weszła do kanonu zarówno literatury, jak i polityki jako alegoria totalitarnej (komunistycznej) rzeczywistości."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 2, s. 81-100.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska