Ochrona podatnika w interpretacjach prawa podatkowego dokonywanych przez ministra finansów

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia obywatelowi polskiemu równość, sprawiedliwość i pewność prawa. Szczególną uwagę ustawa zasadnicza poświęca prawu podatkowemu, czego wyrazem są art. 84 i 217, nakazujące ustawodawcy nakładanie podatków na obywateli tylko w drodze ustawy. Ochrona podatnika znajduje swój wyraz w toku legislacyjnym przez wyrażenie zgody parlamentarzystów, jako przedstawicieli narodu, na poniesienie daniny publicznej przez obywateli polskich. Pomimo skomplikowanego toku legislacyjnego i przyświecającej prawodawcom trosce o spójność i przejrzystość prawa, dla obywatela (a w szczególności ustaw), przepisy prawa podatkowego są często niejasne i niezwykle zawiłe."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2010, nr 1, s. 79-87.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska