Tendencje i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - referendum lokalne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Polacy, odrzucając w 1989 r. władzę autorytarną opowiedzieli się zdecydowanie za władzą demokratyczną. Rozpoczął się proces kształtowania ładu demokratycznego. Kraj nasz osiągnął na tej drodze wiele sukcesów, choć oczywiście nie wszystkie zachodzące procesy uzyskały pełną akceptację społeczeństwa. Mimo że większość opowiada się za utrzymaniem demokratycznego systemu sprawowania władzy, to jednocześnie wyraża krytyczne opinie o realizacji reguł demokracji. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 1, s. 37-43.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska