Czynności referendarza sądowego w sprawach z zakresu prawa spadkowego (na tle noweli kodeksu postępowania cywilnego z dnia 24 sierpnia 2007 roku)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Referendarz sądowy może wykonywać czynności w postępowaniu cywilnym w przypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu czynności referendarz sądowy nia kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 471 k.p.c.). Kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego poszerza kompetencje referendarzy sądowych, zmierzając do odciążenia sądów od czynności z zakresu ochrony prawnej. Przypomnieć należy, że referendarz sądowy to organ sądowy, który wykonuje zadania z zakresu ochrony prawnej, nie sprawując wymiaru sprawiedliwości. Zadania z tego ostatniego zakresu wykonują sędziowie (art. 2 pr. o u.s.p.).""(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 2, s. 113-117.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska