Ratownictwo psychologiczne w fazie „pierwszego uderzenia”

dc.contributor.authorSideris, Elżbieta
dc.date.accessioned2019-02-06T09:54:43Z
dc.date.available2019-02-06T09:54:43Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractW pierwszej części artykułu uzasadniono konieczność objęcia pomocą psychologiczną poszkodowanych bezpośrednio na miejscu zdarzenia oraz wskazano miejsce i rolę psychologów w fazie „pierwszego uderzenia”. W drugiej części przedstawiono akty prawne nakładające obowiązek niesienia takiej pomocy uczestnikom zdarzeń o rozmiarze katastrof, zwrócono uwagę na niespójność zapisów ustaw, a także wskazano na rolę powszechnej edukacji w zakresie wiedzy i umiejętności psychologicznych na etapie przygotowania do sytuacji kryzysowej. W podsumowaniu zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia grup psychologów do ćwiczeń symulacyjnych w celu poprawy efektywności działania w sytuacjach kryzysowych, konieczność prowadzenia spójnej polityki w zakresie profilaktyki, ochrony zdrowia psychicznego, opieki i rehabilitacji psychologicznej we wszystkich fazach zaistnienia kryzysu, a także podkreślono konieczność kształcenia psychologów z aspektów zarządzania kryzysowego, obronności oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy psychologicznej na miejscu zdarzenia.pl
dc.description.abstractIn the first part of the article, the necessity of providing psychological help to the victims directly at the scene was justified. The author emphasises the place and role of psychologists in the phase of the first strike. The second part presents legal acts imposing the obligation to provide this assistance to participants of tragic events about the size of disasters. Here, attention was brought to the inconsistency of the provisions of the Acts, as well as the role of universal education in psychological knowledge and skills at the stage of preparing for a crisis. In the summary, it was hilighted that there is a strong necessity to introduce groups of psychologists for simulation exercises in order to improve the efficiency of action in crisis situations. the need to conduct a consistent policy in the field of prevention, mental health protection, care and psychological rehabilitation in all phases of crisis. Furthermore, it was emphasized, that that there is a strong need to educate psychologists with aspects of crisis management, defense and the ability to provide first psychological help at the scene.pl
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 2, s.43-56pl
dc.identifier.eissn2451-0718pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/21573
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectobjawy ostrej reakcji stresowejpl
dc.subjectrola psychologów w fazie „pierwszego uderzenia”pl
dc.subjectwytyczne Rady Unii Europejskiejpl
dc.subjectpomoc psychologicznapl
dc.subjectsymptoms of acute stress reactionpl
dc.subjectthe role of psychologists in the first phase of ‟impact”pl
dc.subjectguidelines of the Council of the European Unionpl
dc.subjectpsychological assistancepl
dc.subject.otherPsychologiapl
dc.titleRatownictwo psychologiczne w fazie „pierwszego uderzenia”pl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
SIDERIS_Ratownictwo psychologiczne_w_fazie_pierwszego_uderzenia_2018.pdf
Rozmiar:
260.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: