Francja wobec imigracji muzułmańskiej w XX wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Obecność wielomilionowej mniejszości muzułmańskiej we Francji jest wynikiem francuskich ambicji kolonialnych oraz łagodnej i niekonsekwentnej polityki imigracyjnej. Ta ostatnia do końca lat 60. XX w. w dużej mierze opierała się na zasadzie laissez-faire. Sprzyjały temu brak zainteresowania środowisk politycznych tematem imigracji i przekonanie o tymczasowej obecności cudzoziemców na francuskiej ziemi. Do napływu emigrantów z kolonii przyczyniły się gospodarcze i demograficzne potrzeby francuskiej metropolii. Szczególnie po obu wojnach światowych w XX w., które pozostawiły Francję w trudnej sytuacji ekonomicznej, rząd francuski zdecydował się skorzystać z taniej siły roboczej pochodzącej z terytoriów zamorskich."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2005, nr 4, s. 163-182.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska