Obraz rodziny dysfunkcjonalnej we współczesnym kinie polskim

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article, on the basis of chosen fi lms, presents the portrait of a modern dysfunctional family in Polish movies. The author asks about the origin of these abnormalities as well as about the reasons of failure in these families. The author also wonders about the role of the cinema in breaking social taboo concerning family violence.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2013, nr 3, s. 153-161.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska