Struktura rasowa, wyznaniowa i klasowo-warstwowa społeczeństwa brazylijskiego: w kierunku modelu pluralistycznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Rozmieszczenie ludności w Brazylii jest bardzo nierównomierne. W największym regionie północnym (norte) obejmującym wraz z Amazonią około 40% powierzchni kraju, mieszka 7,6% ludności. Największa liczba ludności, stanowiąca 42,4% populacji Brazylii zamieszkuje region południowo-wschodni (sudeste), drugi pod względem liczby ludności jest region północno-wschodni (nordeste), obejmujący 28,1% ludności Brazylii. W regionie południowym mieszka 14,7%, a w regionie środkowo-wschodnim 6,8% ludności kraju."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 1, s. 93-110.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska