Ratunek przed morowym powietrzem. Bezpieczeństwo obrad sejmowych i sejmikowych na przełomie XVI i XVII wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie - śpiewali katolicy już od wieków, do największych nieszczęść zaliczając zarazę, zwaną morowym powietrzem. Do dzisiaj stęchłe, wilgotne powietrze uważane jest za niezdrowe. Na stronie internetowej Grajewa znalazłam aktualne życzenia świąteczne, złożone mieszkańcom przez tamtejszego lekarza. W zakończeniu czytamy: A gdy i spacerów mamy pod dostatkiem, wietrzyjmy mieszkania, przeganiajmy to morowe i zatęchłe powietrze. Jak widać, do dzisiaj określenie to bywa w użyciu."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2008, T. XI, s. 57-68.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska