Granice dopuszczalności wykorzystania seksu w reklamie w uchwałach Komisji Etyki Reklamy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article demonstrates an attempt to defi ne the legal boundaries of using advertising that employs sexual themes on the basis of resolutions issued by the Advertising Ethics Committee. Issues with the use of sexual themes in advertising have been present for a long time. Existing laws do not always allow for the barring of such advertising, making self-regulation, in which the United Advertising Associations Council’s Advertising Ethics Committee plays a vital role, crucial. Benefi ts of such self-regulation, compared with legislated regulations, include fl exibility in implementing solutions and the ability to promptly alter decisions in accordance with evolving social standards.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2012, nr 1, s. 79-95.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska