Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami

Abstrakt
Ze wstępu: Prezentowana praca ma, podobnie ja cała nauka o zarządzaniu, charakter interdyscyplinarny. W centrum refleksji znajdują się współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami. Sukces każdej organizacji zależy od wielu czynników takich jak: zasoby ludzkie, finansowe, kapitałowe, technologiczne i informacyjne, których ilość, jakość i koszt zależy nie tylko od procesów zachodzących wewnątrz organizacji, ale również od czynników znajdujących się w jej otoczeniu. Analiza uwarunkowań wszystkich czynników może wyznaczyć ścieżkę optymalnych rozwiązań. Duże zróżnicowanie tematyczne prezentowanych artykułów w książce spowodowało wydzielenie w niej dwóch części, do których zakwalifikowano poszczególne prace. Pierwszą część pracy stanowi dziewięć artykułów odnoszących się do kultury organizacji i procesu komunikowania się. Drugą grupę artykułów stanowi sześć prac dotyczących bezpieczeństwa, przedsiębiorczości i konkurencyjności organizacji. Praca jako owoc interdyscyplinarnego wysiłku, jest przeznaczona do wykorzystania w procesie edukacji ekonomicznej, szczególnie na kierunkach studiów: Zarządzanie, Ekonomia oraz pokrewnych. Polecamy ją również menedżerom różnych podmiotów gospodarczych (firm i instytucji) w kreowaniu przewagi konkurencyjnej. Jesteśmy świadomi tego, że zakres zamieszczonych artykułów w pracy nie wyczerpuje wielu problemów zasygnalizowanych w temacie książki. Wyniki zaprezentowanych badań mogą stanowić podstawę do stawiania dalszych pytań, studiów i efektywnych rozwiązań.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska