Prawo nieletniego sprawcy czynu zabronionego do rzetelnego procesu sądowego na tle obowiązujących i projektowanych przepisów prawa polskiego oraz standardów międzynarodowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Wstęp: "Tematyka postępowania z nieletnimi sprawcami czynów zabronionych doczekała się na gruncie ustawodawstwa polskiego licznych publikacji naukowych, w których zwraca się uwagę na potrzebę fundamentalnej reformy tej dziedziny prawa i uchwalenie nowego, kompleksowego, zgodnego ze standardami międzynarodowymi aktu prawnego, regulującego problematykę nieletnich. Wymaga podkreślenia, że ten podnoszony od lat, trafny postulat, pomimo zaawansowanych prac projektodawczych prowadzonych w tym kierunku od 2003 r., które zaowocowały przedstawieniem czterech odrębnych projektów: „Kodeksu nieletnich” i „Prawa nieletnich”1, nie został dotychczas zrealizowany."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska