W kierunku nowoczesnej organizacji–reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce

dc.contributor.authorŚwierczyńska, Jowita
dc.date.accessioned2020-04-20T09:11:10Z
dc.date.available2020-04-20T09:11:10Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractOn 1 March 2017, the Customs Service, which had operated since 1990, became part of the new model of the integrated public administration, i.e. the National Revenue Administration. The aim of the article is to analyze the organizational framework of the customs administration in Poland, to identify reasons for the institutional reform as well as to indicate courses of action of the future policies of the new model of the customs and fi scal administration. The research hypothesis has been as follows: the customs administration in Poland cannot be static against the challenges of the 21st century – the quality of operations, being the fundamental quality of any organization, a characteristic of any system and process, is in need of re-ordering of the entire area related to the management of customs and tax agencies as well as creating modern organization. The research problem that has been posed concerns the transformation of the customs administration in Poland – what reasons, predominantly in the organizational perspective, led to the introduced changes and whether these changes brought a positive outcome in the form of creating a new and eff ective organizational model. The research has employed descriptive analysis, preceded by a review of the subject literature and the secondary legislation. The structure of the article encompasses three parts and a summary. The fi rst section presents the development of the customs administration after World War 2, the second part concerns the reasons for and the implementation of the institutional reform, the third indicates the courses of action and development of the National Revenue Administration. The summary presents conclusions that have been drawn from the deliberations contained within the article.pl
dc.description.abstract1 marca 2017 r. funkcjonująca od 1990 r. Służba Celna stała się częścią nowego modelu zintegrowanej administracji publicznej, tj. Krajowej Administracji Skarbowej. Celem artykułu jest analiza ram organizacyjnych administracji celnej w Polsce, zidentyfi kowanie przesłanek przeprowadzenia reformy instytucjonalnej oraz wskazanie kierunków przyszłych działań nowego modelu administracji celno-skarbowej. Hipoteza badawcza została sformułowana następująco: administracja celna w Polsce nie może być statyczna wobec wyzwań XXI w. – jakość działania, będąca nadrzędną wartością każdej organizacji, cechą każdego systemu i procesu wymaga uporządkowania całego obszaru zarządzania organami celno-podatkowymi i stworzenia nowoczesnej organizacji. Postawiono pytanie badawcze, jak zmieniała się administracja celna w Polsce. Jakie przesłanki, przede wszystkim w wymiarze organizacyjnym, przyczyniły się do dokonanych zmian i czy zmiany te odniosły pozytywny efekt w postaci stworzenia nowego skutecznego i efektywnego modelu organizacji? W badaniach wykorzystano analizę opisową, poprzedzoną przeglądem źródeł literaturowych i aktów prawodawstwa wtórnego. Struktura artykułu obejmuje trzy części oraz podsumowanie. W pierwszej przedstawiono rozwój administracji celnej po II wojnie światowej, druga część odnosi się do przesłanek i wdrożenia reformy instytucjonalnej, trzecia – prezentuje kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej. W podsumowaniu zaprezentowano wnioski płynące z rozważań zawartych w artykule.pl
dc.identifier.citationKrakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 2, s. 249-269.pl
dc.identifier.doi10.34697/2451-0610-ksm-2019-2-013
dc.identifier.eissn2451-0610pl
dc.identifier.issn1733-2680pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/28193
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectNational Revenue Administrationpl
dc.subjectcustoms administrationpl
dc.subjectthe institutional reformpl
dc.subjectmodern organizationpl
dc.subjectKrajowa Administracja Skarbowapl
dc.subjectadministracja celnapl
dc.subjectreforma instytucjonalnapl
dc.subjectnowoczesna organizacjapl
dc.subject.otherAdministracjapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleW kierunku nowoczesnej organizacji–reforma instytucjonalna administracji celnej w Polscepl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
SWIERCZYNSKA_W_kierunku_nowoczesnej_organizacji_reforma_2019.pdf
Rozmiar:
274.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: